Customer SupportNow available

Elektromotor revisie

EMRI Repair is de specialist in het reviseren van elektromotoren. Met meer dan 80 jaar ervaring in het vak, een moderne werkplaats en testfaciliteiten in huis, is uw elektromotor bij ons in goede handen. Bovendien kunnen wij voor spoedklussen zeer snelle doorlooptijden realiseren.

Standaard revisie elektromotor

De werkzaamheden die wij standaard uitvoeren bij een elektromotor revisie zijn opgesomd in de onderstaande lijst. Afhankelijk van de soort elektromotor (gelijkstroommotor revisie of draaistroommotor revisie) kunnen de werkzaamheden afwijken van de standaard revisie. De standaard draaistroommotor revisie (kortsluitanker) omvat:
-  Inkomende inspectie van de motor en algehele staat;
-  Meting van de wikkelingen voor revisie;
-  Demontage van de motor;
-  Reiniging van alle motor onderdelen;
-  Hogedruk reiniging van de wikkeling;
-  Drogen van de wikkeling;
-  Meten van de isolatie van de wikkeling;
-  Surgetest van de wikkeling;
-  Reinigen van lagerpassingen;
-  Lagerpassingen meten op assen lagerschilden;
-  Reparatie van lagerpassingen;
-  Reinigen van lagerhuis en lagerhuisdeksels;
-  Nieuwe lagers monteren en voorzien van smeermiddel;
-  Montage van de elektromotor;
-  Proefdraaien van de elektromotoren;
-  Testrapport opstellen;
-  Buitenzijde elektromotor spuiten met machinelak;
-  Verzendklaar maken en eindcontrole


            Vraag vrijblijvend een offerte aan


Type specifieke toelichting

Afhankelijk van het type elektromotor wat gereviseerd wordt, worden de werkzaamheden aangepast. Een gelijkstroommotor heeft bijvoorbeeld een andere opbouw dan een draaistroommotor. De basis wordt hieronder kort toegelicht.

Gelijkstroommotor revisie

Een gelijkstroommotor werkt met behulp van koolborstels en een collector. Door deze bouw heeft een gelijkstroommotor revisie specifieke werkzaamheden.

De koolborstels en collector zijn onderhevig aan slijtage. De slijtage van de koolborstels heeft tot gevolg dat er fijnstof vrijkomt waardoor de motor van binnen sterk vervuild raakt. Het verwijderen van deze vervuiling en het opnieuw spuiten met isolerende lak is arbeidsintensiever dan normaal. Tevens worden ook de koolborstels, koolborstelbrug gecontroleerd, afgesteld en waar nodig vervangen.
Door het continue contact met de koolborstels slijt de collector. Tijdens de gelijkstroommotor revisie worden er metingen gedaan om te bepalen wat de staat van de collector is. Wanneer deze oneffenheden vertoont die buiten de toleranties vallen wordt de collector afgedraaid tot binnen de toleranties. Daarna worden de groeven tussen de individuele lamellen van de collector uitgefreesd.

Draaistroommotor met sleepringen (sleepringankermotor)

De typespecifieke onderdelen die gecontroleerd worden zijn de sleepringen, koolborstels, koolborstelbrug, en rotorwikkelingen. Door de mechanische eigenschappen van een sleepring is de fijnstofvervuiling minder ernstig dan bij een gelijkstroommotor.